Medical Team Zolder

MAIL NU: info@medicalteam.be

Geschiedenis

Zoals voor elke dienst die momenteel functioneert op Circuit Zolder gaat de basis van de medische dienst terug tot 1963 toen enkele enthousiastelingen het prille begin legden van de medische dienst. Dokter René Welkenhuysen was de drijvende kracht.

Oorspronkelijk was de medische dienst niet echt gestructureerd en werd er beroep gedaan op krachten van buiten het circuit.

Enkele professoren van Leuven, Prof. Delooz en prof. Suy, werden gevraagd om de nodige know how te leveren en het Rode Kruis zorgde voor de nodige accommodatie in tenten. Dokters en verpleging uit de omliggende ziekenhuizen bemanden de wagens van het interventieteam. Medisch materiaal werd bijeen gebracht via bestaande contacten en het lukte wonderwel om een uitstekende medische hulpverlening te voorzien.

Zolder was gekend als één der veiligste circuits ter wereld.

Maar onder druk van de steeds toenemende eisen, technisch en medicolegaal, moest de medische dienst mee evoluëren.

Onder impuls van dokter Vandevoort kreeg de dienst in 1980 een eigen medisch centrum dat ingericht werd volgens de toen geldende normen. Het werd de vaste stek van dokters en medische personeel tijdens nog verschillende Formula 1 wedstrijden.

Ook nu nog vormt “de REA” het hart van de medische dienst.

Vlak aan het reanimatiecentrum werd ook een helihaven ingericht. Ideaal om bij zware ongevallen een evacuatie met de helicopter te doen. Deze heli werd volledig ingericht en bemand door de eigen medische dienst.

In de jaren ’90 werd de medische dienst geleidelijk uitgebouwd tot een gestructureerde dienst waar de verschillende medische disciplines onder de leiding van één verantwoordelijke geplaatst werden, dokter Koen Leyssens. Dokters, verpleegkundigen en hulpverleners van het Rode Kruis konden op die manier optimaal ingezet worden.

In 1997 werden de materiële middelen uitgebreid met een eigen ziekenwagen van Circuit Zolder en een eigen team van ambulanciers werd opgericht. Opleiding en bijscholing van deze mensen is dezelfde als die van de officiële 100-dienst.

In 2001 kwam er een tweede ziekenwagen bij.

Deze ambulances zijn uitgerust met de meest geavanceerde medische hulpmiddelen om zwaar gekwetsten snel te kunnen stabiliseren en af te voeren naar de omliggende ziekenhuizen.

In 2002 werden twee “Medical Car’s” toegevoegd aan de medische dienst. Oorspronkelijk waren het voertuigen van de dienst Veiligheid maar sinds 2002 hebben ze exclusief medische taken.

Ook in 2002 kreeg de dienst een volledig ingericht EHBO-lokaal aan de voet van de controletoren.

In verloop van tijd werd er een eigen extrication team opgericht met een eigen verantwoordelijke, ook de verpleegkundigen en de ambulanciers kregen elk hun eigen verantwoordelijke.

In 2008 werden de beide Ford Clipper “Medical Car’s” vervangen door Ford S – Max.

De kledij veranderde in 2010, waarbij rekening gehouden werd met de officiële aanduidingen van de bekwaamheden in een rampenstructuur.

Zo hebben de artsen rode schouderstukken op de witte raceoverall en staat “Doctor” in het rood geschreven. Voor de verpleegkundigen is dit groen, met aanduiding “Paramedic”. De ambulanciers blauw met aanduiding “Ambulance”. Het extricationteam is in het geel gehuld.

In 2011 kwam er een vernieuwde ambulance bij ter vervanging van de allereerste ambulance van het circuit.

Dokter Erik Beuls nam in 2011 de fakkel over van dokter Koen Leyssens.

In 2012 werd het materiaal van het Medical Team verder vernieuwd.

Zo werden de verzorgingsruimtes voorzien van een nieuwe laag verf voor de muren en de vloer. Werd er onder meer geïnvesteerd in uitgebreide monitor/defibrillators voor de medical cars en ambulances.

En werden de beide Ford S – Max medical car’s vervangen door twee Ford Mondeo’s. Waardoor het extrication team momenteel de beschikking heeft over twee wagens, type Ford S – Max.

Elk jaar werd er steeds verder geïnvesteerd in het Medical Team om het materiaal en kledij up-to-date te houden.

Zo werden de raceoveralls in 2017 vervangen door blauwe versies. De kleuren aanduiding van de functies op de rug bleef behouden. Het extricationteam en de piloten van de medical car hebben ondertussen een zwarte raceoverall met aanduiding “Extrication”.

Eveneens werden er in 2018 vier nieuwe monitor/defibrillators van ZOLL aangekocht. Zo beschikken de twee ambulances en de twee medical car’s over de laatste nieuwe monitor/defibrillator met uitgebreide functies.

Dat een getraind Medical Team zijn nut bewezen heeft op het circuit, bleek reeds uit verschillende zwaardere crashes in het verleden.