Medical Team Circuit Zolder

Procedures

Deze procedures gelden voor alle hulpverleners die in opdracht van Medical Team Circuit Zolder optreden bij medische permanenties tijdens evenementen, ambulancedienst en hulp bij noodsituaties.

Externe verpleegkungen en artsen die functies vervullen tijdens een medische permanentie van het Medical Team Circuit Zolder tijdens evenementen dienen deze procedures te kennen.

De procedures te vinden op deze pagina zijn steeds de meest recentste en diegenen die van toepassingen zijn.

Administratie

 • PRO 01 administratie
 • PRO 02 aanmelden niet dringend liggend ziekenvervoer
 • PRO 03 identificatie van de patient
 • PRO 04 klachtenbehandeling ziekenvervoer
 • PRO 05 onmiddellijke inningen
 • PRO 06 vervoer per ambulance
 • PRO 07 inschatten urgentiegraad transport slachtoffer
 • PRO 08 ritformulier
 • PRO 09 medische gegevensregistratie
 • PRO 10 doorverwijzing/verklaring weigering verzorging

Hygiëne

 • PRO 11 persoonlijke beschermingsmiddelen
 • PRO 12 persoonlijke hygiëne
 • PRO 13 handhygiëne
 • PRO 14 handen wassen en ontsmetten
 • PRO 15 gebruik mondmasker
 • PRO 16 gebruik van wegwerphandschoenen
 • PRO 17 gebruik van een beschermingsschort
 • PRO 18 gebruik wegwerpoverall
 • PRO 19 omgaan met slachtoffers met een (vermoedelijke) besmetting
 • PRO 20 wasinstructies interventiekledij en linnen
 • PRO 21 hygiëne van materiaal
 • PRO 22 afvalbehandeling

Slachtofferbenadering

 • PRO 30 algemene slachtofferbenadering
 • PRO 31 reanimatie volwassene
 • PRO 32 reanimatie kind
 • PRO 33 reanimatie baby
 • PRO 34 gebruik AED
 • PRO 35 gebruik beademingsballon
 • PRO 36 aspiratie
 • PRO 37 zuurstoftoediening
 • PRO 38 plaatsen van een larynxtube
 • PRO 39 plaatsen perifere perfusie
 • PRO 40 plaatsen intraosseuse perfusie
 • PRO 41 voorbereiding perfusie
 • PRO 42 toezicht perifere intraveneuze perfusie
 • PRO 43 voorbereiden inspuitbare medicatie
 • PRO 44 toedienen van medicatie
 • PRO 45 hulp bij toedienen per os medicatie
 • PRO 46 ernstige uitwendige bloeding
 • PRO 47 aanleggen tourniquet
 • PRO 48 aanleggen drukverband
 • PRO 49 meten van ademhalingsfrequentie en – patroon
 • PRO 50 gebruik pulsoxymeter
 • PRO 51 meten van de hartslag
 • PRO 52 meten van de bloeddruk
 • PRO 53 gebruik schepbrancard
 • PRO 54 gebruik vacuummatras
 • PRO 55 gebruik vacuumspalken
 • PRO 56 vervangen opvangzak blaassonde
 • PRO 57 vervangen stomazakje
 • PRO 58 vervangen maagsondezakje

Procedures ambulancier DGH

Standing orders ambulancier DGH